Posts Taggedתמיכה

גאים ותומכים בחיילים שלנו

מלחמת "חרבות ברזל" וזוועות ה-7 באוקטובר נחרטו בלב כל אזרח ואזרחית ישראלית, אך לצד העצב והכאב אנו עדים לאחדות והתגייסות של החברה הישראלית כולה, ובתוכה גם צבר סולאר, שנכנסה גם היא תחת האלונקה למען החזית הלוחמת.

Read More