לכבוד ראש השנה נפגשו עובדי ועובדות צבר סולאר לסכם עוד שנה של עשייה.

לקראת השנה החדשה תכננו בצבר סולאר הרמת כוסית חגיגית ושמחה כדי להיזכר בהצלחות והישגים של השנה החולפת, והצבת מטרות ויעדים לשנה הבאה.

 

במהלך הרמת הכוסית, סיכמנו שנה של עשייה, עם לא מעט הצלחות.

✔ הקמנו מערכות צפות על-גבי בריכות דגים בקיבוץ מעיין צבי, בהספקים של 17 מגה וואט.

✔ הקמנו פיילוט אגרו וולטאי חדשני של מערכות עקיבת שמש על-גבי גידולי שדה בקיבוץ גבת, פרויקט שנעשה בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות וקיבל את ברכת הדרך של הוועדה לתכנון ובניה יזרעאלים.

✔ הפעלנו מערכות עקיבת שמש, פיתוח ייחודי שלנו, בכ-30 מאגרים!

✔ המשכנו את קצב הגדילה, גם בתקופה מורכבת, עם גידול של כ-30% בכוח האדם בחברה.

גם מעבר לים יש לנו בשורות: בשנה החולפת הרחבנו את הפעילות מחוץ לגבולות ישראל, וחתמנו על הסכמי שיתוף פעולה עם יזמים מקומיים בספרד לפיתוח פרויקטים של אנרגיה סולארית.

✔ בחודש יולי האחרון רכשנו את הבעלות המלאה בפרויקט Maragato במחוז ליאון בצפון ספרד בהספק של 140 מגה ואט: פרויקט אשר נמצא בשלבי רישוי מתקדמים ויחל בעבודות הקמה כבר ברבעון הראשון של 2024!

✔ פרויקטים נוספים הוקמו בערים ולנסיה, טולדו ובאיים הקנריים.

לשנה הקרובה נאחל לכולכם ימים טובים ושקטים. שנה טובה לכם ולמשפחותיכם!